sekretariat@instytutgent.be 0486 34 25 34 w sobotę od 9.00 do 13.00 - 0479 76 18 07 Numer konta: BE30 7360 6691 5011

Adres szkoły: Kortrijksesteenweg 1025, 9051 Gent

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Profesjonalna pomoc i wsparcie psychologa

W naszej szkole, zarówno dzieci, jak i rodzice mogą skorzystać z profesjonalnych porad psychologicznych w języku polskim.

Pani Monika Ragan, dyplomowany psycholog dziecięcy oferuje pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Kontakt i rozmowa z psychologiem może stać się niezastąpioną pomocą w pokonywaniu trudności w uczeniu się, rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i wychowawczych.

Pomoc psychologa

Jeśli mamy wątpliwości co do rozwoju naszego dziecka lub też jesteśmy po prostu ciekawi, jak ten rozwój ocenić – zwróćmy się do naszego szkolnego psychologa.

Dostępność językowa

Porady w języku polskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Monika Ragan – psycholog dziecięcy, absolwentka Wydziału Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie
w Gandawie, na co dzień psychoterapeuta w ośrodku dla dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi.