sekretariat@instytutgent.be 0486 34 25 34 w sobotę od 9.00 do 13.00 - 0479 76 18 07 Numer konta: BE30 7360 6691 5011

Adres szkoły: Kortrijksesteenweg 1025, 9051 Gent

O nas

Instituut voor de Taal en Poolse Cultuur ter herdenking van de Poolse Piloten in Gent VZW

Instytut Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie

W dniu 7 grudnia 2019 r. powołane zostało stowarzyszenie o nazwie Instytut Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie (Instituut voor Taal en Poolse Cultuur ter herdenking van de Poolse Piloten in Gent), zapisane w rejestrze belgijskim pod numerem 0740.735.748.

W skład zarządu stowarzyszenia, zapisanego w rejestrze belgijskim pod numerem 0470.735.748, z siedzibą: Maaltemeers 75, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), wchodzą następujące osoby:

Prezes: Eliza Reis-Kawka
Wiceprezes: Anna Czechowicz
Skarbnik: Sylwia Sadowska
Sekretarz: Isabelle Mrozowski

Założenia powstania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskiej diaspory, stającej się jedną z najbardziej widocznych i najszybciej rozwijających się grup polonijnych w Belgii oraz mając na uwadze jej różnorodność, różnokierunkowość i odmienne życiowe cele, powstało stowarzyszenie.

Cele stowarzyszenia

Stowarzyszenie ma na celu szerzenie rzetelnej wiedzy na temat języka, historii, tradycji i kultury polskiej. Skierowane jest do dzieci i młodzieży polonijnej, a także do wszystkich pragnących uczyć się języka polskiego jako obcego.

Podstawa działania

Podstawą stowarzyszenia, jako dobrowolnego, trwałego i samorządnego zrzeszenia o celach niezarobkowych, samodzielnie określającego cele, programy działania i struktury organizacyjne, jest praca społeczna jego członków, a środki organizacji są przeznaczane na cele statutowe.

Wyjątkowa szkoła

Instytut Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie powołany został przez dyplomowanych i doświadczonych językoznawców, filologów oraz pedagogów. W jego założeniach pozostaje działalność edukacyjna i kulturalno-artystyczna.

Instytut współpracuje z polskimi, belgijskimi i europejskimi instytucjami dyplomatycznymi i edukacyjnymi.

Najlepsza kadra

Wraz z całym zmotywowanym zespołem, pełnym energii i różnorodnych pomysłów, wierzymy, że wyznaczone przez nas cele zostaną w pełni zrealizowane, a Instytut Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie da dużo satysfakcji zarówno prowadzącym, jak i odbiorcom naszego projektu – wszystkim zainteresowanym językiem, historią i kulturą polską.