sekretariat@instytutgent.be 0486 34 25 34 w sobotę od 9.00 do 13.00 - 0479 76 18 07 Numer konta: BE30 7360 6691 5011

Adres szkoły: Sint-Jozefstraat 7, 9041 Gent (Oostakker)

Nasz zespół

Eliza Reis-Kawka

dyrektor Instytutu

wychowawca klasy VI i klasy VIP

nauczyciel języka polskiego i języka francuskiego

Sławomir Szczepaniak

wicedyrektor Instytutu

nauczyciel geografii z elementami przyrody i ochrony środowiska

Joanna Korona-Specylak

administracja i sekretariat Instytutu

Monika Ragan

psycholog szkolny

Aneta Duńczyk

wychowawca oddziału przedszkolnego

grupa I

Anna Walczy

wychowawca oddziału przedszkolnego

grupa I

Marta Cottenie

wychowawca oddziału przedszkolnego

grupa II

Marta Zając

wychowawca oddziału przedszkolnego

grupa II

Joanna Wajda

wychowawca zerówki

nauczyciel języka polskiego

Dorota Pająk-Dauwe

wychowawca zerówki

nauczyciel języka polskiego

Paula Branach

wychowawca klasy I

nauczyciel języka polskiego

Magdalena Mandygraf

wychowawca klasy II

nauczyciel języka polskiego

Dajana Synowiec

wychowawca klasy III

nauczyciel języka polskiego

Barbara Giza-Parcz

wychowawca klasy IV

nauczyciel języka polskiego klasa IV i klasa V

Anna Czechowicz

wychowawca klasy V

nauczyciel historii

Marta Jadach-Łukjańczuk

wychowawca klasy: polski od podstaw

nauczyciel języka polskiego

Aleksandra Nasz

warsztaty dziennikarskie

klasa VI i klasa VIP

Dominika Bednarek

nauczyciel języka angielskiego

Bożena Kościuk

nauczyciel religii

Mateusz Woś

warsztaty naukowe

fotograf Instytutu

Erik Bubenik

warsztaty muzyczno-artystyczne

Piotr Garré

zajęcia sportowe