sekretariat@instytutgent.be 0486 34 25 34 w sobotę od 9.00 do 13.00 - 0479 76 18 07 Numer konta: BE30 7360 6691 5011

Adres szkoły: Kortrijksesteenweg 1025, 9051 Gent

Nasz zespół

Eliza Reis-Kawka

dyrektor Instytutu

wychowawca klasy IV, VII i klasy VIP

nauczyciel języka polskiego i języka francuskiego

Sławomir Szczepaniak

wicedyrektor Instytutu

nauczyciel geografii z elementami przyrody i ochrony środowiska

Agata Szczypkowska

administracja i sekretariat Instytutu

Monika Ragan

psycholog szkolny

Marta Zając

wychowawca oddziału przedszkolnego

grupa I

Marta Cottenie

wychowawca oddziału przedszkolnego

grupa I

Aleksandra Bielak

wychowawca oddziału przedszkolnego

grupa II

logopeda

Anna Walczy

wychowawca oddziału przedszkolnego

grupa II

Joanna Wajda

wychowawca zerówki

nauczyciel języka polskiego

Dorota Pająk-Dauwe

wychowawca zerówki

nauczyciel języka polskiego

Paula Branach

wychowawca klasy I

nauczyciel języka polskiego

Bartosz Bugaj

wychowawca klasy II

nauczyciel języka polskiego

Dominika Bednarek

wychowawca klasy III

nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

Agnieszka Kalinowska

wychowawca klasy V

nauczyciel języka polskiego

Anna Czechowicz

wychowawca klasy VI

nauczyciel historii

Aleksandra Nasz

warsztaty dziennikarskie

klasa V, VI, VII i VIP

Bożena Kościuk

nauczyciel religii

Mateusz Woś

warsztaty naukowe

fotograf Instytutu

Erik Bubenik

warsztaty muzyczno-artystyczne