sekretariat@instytutgent.be 0486 34 25 34 w sobotę od 9.00 do 13.00 - 0479 76 18 07

Formularz zgłoszenia ucznia do szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Zgłoszenie online

    DANE UCZNIA:

    DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

    DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: